Hankkeessa saneerataan Koulutien vesihuoltoa.

Urakoitsijana hankeessa on Terrawise Oy.

Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan urakan edetessä. Koulutien kevyenliikenteenväylä pidetään käytössä työmaan ajan.

Urakka on vastaanotettu ja valmistunut 21.9.2020.