Kouluportinkujan liikennejärjestelyjä parannetaan liikenneturvallisuusohjelman mukaisesti.

Kouluportinkujan alkuosasta puuttuu jalkakäytävä. Kadulle rakennetaan korotettu suojatie, jäsennellään Kirkkoveräjäntien ja Kouluportinkujan risteyaluetta, selkeytetään polkupyöräyhteyksiä ja poistetaan vanha kevyen liikenteen yhteys.

Hankkeen yhteydessä tarkastellaan ja uusitaan myös alueen valaistusta.