Toivion koulun edustalla oleva suojatie koetaan turvattomaksi. Aamuisin ja iltapäivisin Korpitien ja Saukontien liittymässä liikkuu paljon autoja runsaan saattoliikenteen vuoksi. Risteysalue on ahdas ja paikoin näkemät ovat heikot. Suojatie on suunniteltu korotettavaksi. Korotus toimii hidasteena ja lisää koululaisten havaittavuutta.