Korkokuja

Korkokujan päähän rakennettava kerrostalokortteli aiheuttaa muutoksia nykyiseen Korkokujaan.

Korkokujan varteen on suunniteltu kevyen liikenteen väylä, joka yhdistyy nykyiseen ratapohjalta tulevaan väylään. Kadun ajorataa siirretään hieman itään päin. Kadun varteen tulee neljä pysäköintiruutua. Muuten kadun varressa on pysäköinti kielletty. Katua jatketaan uudelle korttelille. Jatke on kapea, tukimuureilla rajattu ramppi, jonka varressa on kapea jalkakäytävä.

Lisääntyvän asukasmäärän vuoksi  tullaan Pereentien alkupäässä toteuttamaan liikenteen rauhoittamis- ja pysäköintijärjestelyjä. Muutokset tullaan esittämään myöhemmin laadittavassa suunnitelmassa.


Tykkipuisto

Puisto säilytetään metsäisenä ja luonnontilaisena lähimetsänä.

Korkokujan päästä tehdään metsän läpi kevyen liikenteen väylä (J1), josta pääsee kulkemaan ratapohjalle ja sitä kautta Naistenmatkantielle ja Partolan palveluihin. Ratapohjan varren oja ylitetään rumpusillalla. Ojaa levitetään pieneksi lammikoksi. Ojan luiskat metsitetään. Puiston lounaisnurkka jää maisemaniityksi. Asemapiirros, Korkokuja ja Tykkipuisto