Kirkonkylän uusi koulurakennus on otettu käyttöön maaliskuussa 2023. Kiinteistöllä sijaitsevaa vanhaa puukoulurakennusta ei tarvita enää koulun käyttöön. Puukoulurakennus on valmistunut alun perin vuonna 1887 ja sitä on laajennettu vuonna 1918. Vuosien aikana rakennusta on kunnostettu tarvittavilla vuosikorjauksilla.

Rakennus on suojeltu, ja kaikessa rakentamisessa huomioidaan suojelumerkinnät.

Rakennus peruskorjataan näyttelytilaksi.

Rakennuksessa tehtävät muutostyöt käsittävät pääosin sisäpuolisia muutostöitä.