Hanke valmistunut

Koulu on alkanut tiloissa 6.3.2023. Kesällä 2023 tehdään vielä ulkopuolisia maalauksia.


Oppilasmäärä

Kirkonkylän alueelle rakennetaan uutta alakoulua, johon on tulossa tilat noin 350 oppilaalle vuosiluokille 0 - 6 kaksisarjaisena. Perusopetuksen lisäksi koulun tiloissa toimii myös esiopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Tilojen muu käyttö

Tiloja voivat hyödyntää myös lähialueen asukkaat esimerkiksi liikuntakäytössä sekä harrastus-, kerho- ja kokoustiloina. Tilat ovat kaikille avoimet ja niissä on mahdollista järjestää toimintaa sekä osana koulupäivää että sen jälkeen. Kasvu- ja oppimisympäristö on avoin ja moderni sekä tilat ovat muunneltavia.

Koulu on suojeltu

Kaavan suojelumerkinnän S2 tulkinta ja kuntoarviot ovat ohjanneet suunnittelua merkittävästi. Suunnittelua jatkettiin esityksellä, jossa vanhasta kivikoulusta säilytetään kouluosa ja entinen asuntolaosa puretaan. Muut rakennukset tontilla säilyvät suojelumääräyksen S1 mukaisesti. Ratkaisussa on lähtökohtaisesti säilytetty nykyinen rakennusten rajaama pihapiiri. Sijoittamalla laajennus etelärinteeseen on saatu suuri osa rakennuksen koosta häivytettyä pihamiljööstä.

Rakenneratkaisut - hirsikoulu

Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, esteettömiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden ilmatiiveyteen, sisäilman laatuun, valaistukseen, luonnonvalon hyödyntämiseen ja äänenvaimennukseen. Vaipassa huomioidaan varmat ja Suomen olosuhteisiin soveltuvat rakenneratkaisut, kuten harjakatto ja riittävät räystäät. Laajennuksen ulkoseinärakenteeksi on valittu hirsirakenne.