Kirjaamon kautta kulkee Pirkkalan kunnan virallinen asiakirjaliikenne

Kirjaamo vastaanottaa ja rekisteröi kuntaan tulevat asiakirjat ja sähköpostit ja kunnassa vireille tulevat asiat päivittäin virka-aikana. Rekisteröinnin jälkeen aineisto toimitetaan valmistelijoille. Kirjaamo antaa myös tietoa toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Jos haluat itse tuoda kuntaan asiakirjoja, voit viedä ne asiointipisteeseen, joka sijaitsee kunnan keskustassa Suupalla. Tuotavia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi hakemukset, tarjoukset, anomukset ja aloitteet. Lähetykset leimataan saapuneiksi asiointipisteessä ja toimitetaan kirjaamoon.

Myös Ympäristöterveys Pirtevaan osoitetut asiakirjat ja sähköpostit lähetetään Pirkkala kunnan kirjaamon osoitteeseen.

Pirkkalan kunnalla on käytössä Suomi.fi-viestit palvelu, jonka kautta viestisi kulkevat kunnan kirjaamoon ja tarvittaessa siitä eteenpäin. Palvelu on tietoturvallinen tapa asioida  kunnan kanssa sähköisesti. Lue ohje asiointiin Pirkkalan kunnan kanssa Suomi.fi-viestipalvelussa.

Keskusarkistossa säilytetään kunnan pysyvästi säilytettävät asiakirjat

Pirkkalan kunnan keskusarkiston tehtävänä on huolehtia kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja arkistossa olevan aineiston tietopalvelusta.

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ja asiakkaat voivat pyytää niitä käytettäväksi asiointipisteen toimitiloissa, tai niistä voi pyytää kopioita. Asiakirjoja lainataan keskusarkiston ulkopuolelle vain viranomaiskäyttöön.

Jos haluat tehdä tietopyynnön arkistoaineistosta, ota yhteyttä kirjaamoon.

Tutkimusluvat

Vapaamuotoiset tutkimuslupahakemukset tutkimussuunnitelmineen toimitetaan kirjaamoon. Tutkimusluvan myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös. Tutkijan on sitouduttava siihen, ettei hän väärinkäytä saamiaan asiakirjatietoja.