Killontorintiellä tehdään laaja vesihuolto- ja katusaneeraus vuosien 2022–2023 aikana. Urakan yhteydessä tehdään muutoksia myös katujärjestelyihin. Urakka on jaettu kahdelle vuodelle urakan laajuudesta johtuen.

Killontorintielle rakennetaan uusi jalkakäytävä Pirkantien liittymään asti. Pirkantien ja Killontorintien väliselle osuudelle ei mahdu jalkakäytävää katualueen kapeuden vuoksi. Nykyinen hidastetöyssy poistuu ja se korvataan korotettavilla liittymillä.

Koko Teivaantien ja Vesantien liittymäalue tulee korotetutuksi ja myös alueen pysäköintijärjestelyjä selkeytetään. Pirkantien liittymä tulee korotetuksi ja kadun pintaa lasketaan hieman kuvatuksen parantamiseksi.

Killontorintien katuvalaistus uusitaan urakan yhteydessä.

Nopeusrajoituksiin ja pysäköintikieltoihin ei ole tulossa muutoksia.  

Vuosijaottelu urakka-alueista:


Urakkaosuus 2022 - valmistunut

Naistematkantien - Vesantien välinen urakkaosuus on valmistunut loppuvuodesta 2022.

Urakkasisältö:

 • Vesihuoltoliljojen saneeraus ja kiinteistökohtaisten liittymien uusinta.
 • Katuvalaistuksen uusiminen ja ilmajohtojen purkaminen.
 • Operaattoreiden varausputkitukset.
 • Killontorintien uusi eriytetty jalkakäytävä välille Niittykulmantie - Vesantie.
 • Korotettuja liittymäalueita Peltokulmantien-Metsäkulmantien risteykseen sekä Vesantien-Teivaantien risteykseen.
 • Vesantien-Teivaantien alueen pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen.


Urakkaosuus 2023

Vesantie - Killontori välinen urakkaosuus käynnistyy huhtikuun alkupuolella. Suunniteltu urakka-aika on huhti-elokuu 2023.

Urakan alkaessa Killontorintie tullaan katkaisemaan liikenteeltä Vesantien risteyksestä Pirkantien risteykseen asti ja kulku ohjataan Teivaantien ja Vesantien kautta Killontorintielle. Vesantien ja Pirkantien välissä oleville tonteille ajo sallitaan, mutta töiden edetessä voi yksittäisille tonteille kulkemisessa tulla tilanteita, jolloin autolla ei pääse pihaan asti. Ajohäiriöiden kesto on maksimissa noin 1-2 viikkoa talokohtaisesti. Asiasta tullaan tiedottamaan tarkemmin kiinteistöjä, jolloin sovitaan myös tarkemmin autojen pysäköinnistä ja kulkemisesta tontille.

Myöhemmin urakan edetessä Pirkantien ja Killontorintien väli katkaistaan liikenteeltä ja liikenne ohjataan muita teitä pitkin Killontorintielle.

Urakkasisältö:

 • Vesihuoltolinjojen saneeraus ja kiinteistökohtaisten liittymien uusinta.
 • Katuvalaistuksen uusiminen ja ilmajohtojen purkaminen.
 • Operaattororeiden varausputkitus.
 • Tampereen Sähköverkon maakaapeloinnin yhteensovitus.
 • Uusi eriytetty jalkakäytävä Killontorintielle välille Vesantie-Pirkantie.
 • Korotettu liittymäalue Pirkantien risteykseen.