Killontien  katu- ja vesihuollon peruskorjausurakassa uusitaan alueen vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkosto. Samalla alueen ilmajohdot kaivetaan maihin ja valaistus uusitaan. 

Killontorinkohdalla katualue rakennetaan korotettuna. Silvontien puistoalueen kohdalle on tulossa korotettu suojatie ja Palotien kohdalle korotetty ristyealue.

Killontori tulee urakassa uudistumaan torimaisemmaksi.

Peruskorjaus on jatkoa alueella valmistuneelle Killontorintien peruskorjaukselle.


Suunnittelu

Killontien katu- ja vesihuollon peruskorjauksen suunnittelu on valmistunut. Valmistuneet katusuunnitelmat on tulossa nähtäville muistutusten antamista varten 8.-22.11.2023 tälle sivulle. Katusuunnitelmat hyväksyy yhdyskuntalautakunta.


Katselmus asukkaille

Suunnittelua ja rakentamista varten alueella pidettiin katselmus elokuussa 2023, johon asukkaiden toivottiin osallistuvan. Katselmuksessa kuljettiin kunnan ja suunnitteluorganisaation kanssa katu päästä päähän, vastattiin mahdollisiin esiin tulelleisiin kysymyksiin, kartoitettiin nykyisiä, olemassa olevia järjestelmiä kiinteistöillä ja keskusteltiin saneerauksesta vapaamuotoisesti.


Urakka-aika

Alustavat viemärikuvaukset on tehty kesällä 2023. Varsinainen urakka on tarkoitus aloittaa myöhemmin vuoden 2024 aikana.