Killon kenttä

Killon nurmipohjainen kenttä ja sen perustukset ovat heikossa kunnossa. Maaperä on savinen ja kunnon salaojitus ja kallistukset puuttuvat. Saneeraushankkeessa parannetaan kentän rakenteita ja rakennetaan nurmikentälle sadetusjärjestelmä.


Aidan rakentaminen

Kentän ympärille rakennetaan uusi aita ja uusitaan valaistus, jotta saadaan lisättyä kentän käyttöaikaa ennen kaikkea loppukesäisin ja syksyisin. Aidan suunniteltu rakentamisaika on 16.5.-19.8.2022.


Silvontien puisto

Silvontien puistolla tarkoitetaan kentän ja Killontien välissä olevaa puistoa. Kentän parantamisen yhteydessä kunnostetaan puistossa olevaa kevyen liikenteen väylää ja siistitään kasvillisuutta. Kentän rakentamisen kaivumailla tehdään puiston maisemointiin ja kuivatukseen pieniä parannuksia.