Mitä kiinteistön omistaja voi tehdä, jotta lämmityskulut pysyisivät jatkossa pienempinä ja helpommin ennakoitavissa? Kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa tulee huomioida kaksi toimintamallia; ensin tavoitellaan energian tarpeen pienentämistä ja tämän jälkeen tarkastellaan, miten tämä energia saadaan kiinteistöön parhaiten tuotettua.

Tampereen seutukunnan alueella toimivassa SeutuRane -hankkeessa pilotoidaan erilaisia tapoja neuvoa kiinteistöjen omistajia maksuttomasti, puolueettomasti ja asiantuntevasti. Paikallisissa neuvontatilaisuuksissa käydään läpi erilaiset toimet kiinteistön energiatarpeen vähentämiseen ja mitä vaihtoehtoja kiinteistön energiantuottoon on. Lisäksi käydään läpi mitä etuja ja mahdollisia haittoja eri järjestelmillä on sekä kerrotaan, mitä erilaisia tukikanavia näille investoinneille on ja miten niitä hyödynnetään.

Hyvin toteutetulla energiaremontilla voidaan öljylämmitteisessä kiinteistössä säästää helposti jopa yli 50 % vuosittaisista energiakuluista ja sähkölämmitteisissä kiinteistöissä 20-50 %. Lisäksi remontilla tuetaan valtakunnallisten ja kunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Pirkkalalaiset voivat olla yhteydessä SeutuRanen energianeuvojiin kiinteistöjen energia-asioissa. Yhteystiedot löytyvät SeutuRanen nettisivuilta. Pirkkalassa järjestetään myös energianeuvontatilaisuuksia. 

Pirkkalan energiainfon 1.11.2022 esitelmät:

Ohjelma:

17:30-17:35  Tilaisuuden avaus

17:35-18:00 Mikko Erma, asiakkuusjohtaja, Tampereen Sähkölaitos:

Energiakriisi ja sen vaikutukset energiatehokkuustoimiin (pdf)

18.00-19.00 Rami Kotilainen, energia-asiantuntija/energianeuvoja, Ekokumppanit Oy:

Ilmaiset ja edulliset energiansäästötoimenpiteet & suurempia investointeja vaativat toimenpiteet (pdf) 

19.00-19.15 Tero Harjula, Pirkkalan kunta/rakennusvalvonta: Energiatehokkuustoimiin vaikuttavat lupa-asiat

19:15-19:30 Kysymykset, avoin keskustelu