Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kunnallisvaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviä ovat vaaleista tiedottaminen, ennakkoäänestyksen, laitos- ja kotiäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen valmistelut, kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen, äänestäjille suunnatun puhelinpäivystyksen järjestäminen vaalien aikaan, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen sekä alustavasta ääntenlaskennasta tiedottaminen.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajat


Puheenjohtaja Lea Korja (KOK)
Varapuheenjohtaja Simo Virtanen (SDP)

Muut lautakunnan jäsenet