Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. Tällä luvalla kunta valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Työt pyritään rajaamaan tarkasti ja työ pyritään tekemään nopeasti ja turvallisesti niin, että yleisillä alueilla aiheutettu haitta töistä jää mahdollisimman pieneksi.

Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kunnalle 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Sijoittamissopimus tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille.