Kalatorin alueen urakassa toteutetaan Kauppiaankadun ja Leipurinkujan välinen alue.

Käytettävät materiaalit ovat pääpiirteissään harmaat, betoniset Roomalaiset kivet roomalaisella ladonnalla, mustia luonnonkivilaattoja sekä nupu- ja noppakivialueita.

Kaaren muodot toteutetaan kahdella nupukiviraidalla. Kalatorin keskellä muodostuva kiertoliittymä toteutetaan reunakivillä, ja kiertoliittymän keskus varustetaan maksaruohoistutuksilla.

Töitä toteutetaan vaiheittain mahdollistaen mahdollisimman häiriötön kulku alueella. Yksittäisiä häiriöt ja kulkemisen estymiset pidetään mahdollisimman lyhytkestoisina.

Kivitöiden lisäksi tänä vuonna on suunnitelmissa toteuttaa Kauppiaankadun puiden istutus, Leipurinkuja loppuun ja Puotikuja sekä siihen liittyvä yhtenäinen värikuja kohti Kauppatoria. 

Alla kuva kivityöalueesta. Tarkempi suunnitelma, jossa kuvattu alue laajemmin, löytyy sivun oikeasta laidasta.