Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä.

Maantiet

Maantiet ovat valtion omistamia teitä. Pirkkalassa maanteitä ovat

  • Lentoasemantie
  • Anian rantatie
  • Sorkkalantie
  • valtatie 3 eli Pyhäjärventie

Tienpitäjänä maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan ELY-keskus, joka vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Kadut

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä. Kadunpitäjänä toimii kunta. Katualueiden hoidon taso määräytyy hoitoluokituksen mukaisesti. Hoitoluokitus määrittää kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukaisen järjestyksen ja väylien kunnolle tavoitteellisen laatutason.

Katualueiden talvihoidosta on kerrottu lisää talvihoitopäivystyssivulla.

Yksityistiet

Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistielain mukaisena tienpitäjänä toimii tiekunta, joka vastaa teiden hoidosta.