Jätehuollon järjestäminen

Tampereen ja sen ympäristökuntien jätehuollosta huolehtii alueellinen jätehuoltoyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Pirkanmaan Jätehuolto vastaa asumijätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja siihen liittyvästä neuvonnasta.

Jätehuollon valvonta

Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain määräysten noudattamista.