Pirkkalan kunta tekee kaavamuutosta/laajennusta Huovin teollisuusalueen reunamalla sekä Lastenojanvuoren puistoalueella.
Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2021:llä kh:n päätöksellä 26.4.2021.


Kaavaehdotus

Asemakaavaehdotus pidetään internetsivujen lisäksi nähtävillä 7.6.–7.7.2023 Asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3, Pirkkala.
Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 7.7.2023 mennessä Pirkkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen:

Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala tai

sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.


Kaavaluonnos

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos liitteineen) pidetään nähtävillä 1.3.2023 –31.3.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla
https://www.pirkkala.fi. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 31.3.2023 mennessä osoitteeseen
Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6.10.2021–5.11.2021 maankäytön ilmoitustaululla kauppakeskus Veskassa ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon.
Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.