Yhdessä kohti hiilineutraaliutta

Pirkkala on kuntana ja osana Tampereen kaupunkiseutua sitoutunut hiilineutraaliustavoitteisiin. Pirkkala liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019. Päätös tukee Tampereen kaupunkiseudun ja koko maakunnan hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemistä. 

Avaa tästä Tampereen kaupunkiseudun Hinku -esite (pdf).

Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Tähän tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan myös kuntalaisten ja yritysten panostusta. 

Suurin päästövähennyspotentiaali Pirkkalassa on kiinteistöjen energiataloudessa ja liikenteessä. Pirkkalan ilmastotyö painottuukin kestävän yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön sekä viisaan liikkumisen edistämiseen. Myös ympäristökasvatuksella on iso rooli kunnan ilmastotyössä.  Pirkkalassa on myös melko paljon ympäristöratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Pirkkalan kunta valittiin Hinku-verkoston kuukauden päästövähentäjäksi maaliskuussa 2019. Perusteena palkitsemiselle oli yhdyskuntarakenteen suunnittelu vahvasti ilmastonäkökulmasta sekä panostaminen ilmastokestävään, vähäpäästöiseen liikkumiseen muun muassa viisaan liikkumisen edistämissuunnitelman avulla. Lue lisää aiheesta hiilineutraalisuomi.fi-sivulta.