Heikkiläntien liikennejärjestelyjä parannetaan liikenneturvallisuusohjelman mukaisesti.

Heikkiläntien ja Toosintien väliseen liittymään rakennetaan korotus parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijoiden turvallisuutta, risteysaluetta jäsennetään ja tehdään tarvittavia liikennemerkkimuutoksia. Hankkeen yhteydessä tarkastellaan ja uusitaan myös urakka-alueen valaistus tarpeen mukaan.