Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta Haikassa osoitteessa Satamakatu 20. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden pumppaamorakennuksen sekä huoltoalueen rakentaminen pääosin nykyiselle kaavan mukaiselle ET-alueelle sekä vähäiseltä osin nykyiselle puistoalueelle.

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 6.9.–6.10.2023 Asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 6.10.2023 mennessä Pirkkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 26.4 - 26.5.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti
Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.