Pirkkalan kunnan esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Pirkkalan kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat kuntalain mukaisesti luettavissa verkossa.

Esityslistat julkaistaan verkossa kokousta edeltävällä viikolla.

Valtuuston tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat tulevat pääsääntöisesti nähtäville verkkosivuille pöytäkirjan tarkastamisen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksentekoa seuraavana päivänä.

Pöytäkirjat ovat luettavissa yhden vuoden ajan ja viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä verkossa muutoksenhakuajan. Sitä vanhempia päätöksiä voi tiedustella kirjaamosta.

Pirkkalan kunnan esityslistat

Pirkkalan kunnan pöytäkirjat

Pirkkalan kunnan viranhaltijapäätökset

 

Seudullisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, alueellisen jätehuoltolautakunnan sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Tampereen kaupungin esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja seutuhallituksen pöytäkirjat

Pirkanmaan hyvinvointialueen esityslistat ja pöytäkirjat

Pirkan opiston jaoston pöytäkirjat