Esi- ja perusopetus Pirkkalassa


Pirkkalan kunta tarjoaa lapsilleen ja nuorilleen laadukasta kasvatusta ja opetusta kuudessa koulussa ja seitsemässä toimipisteessä. Pirkkalan tiiviiseen esi- ja perusopetuksen palveluverkkoon kuuluu 4 alakoulua ja 2 yhtenäiskoulua. Nämä koulut tarjoavat päivittäisen oppimisympäristön 2850 lapselle ja nuorelle. Palveluverkko uudistuu kovaa tahtia, uusi Vähäjärven yhtenäiskoulu otetaan käyttöön syksyllä 2024. Kalliomäen koulun suunnittelua aloitetaan ja suunniteltu valmistumisajankohta on syksyllä 2027.

Suurimmalle osalle kouluistamme on myönnetty ympäristökasvatuksen Vihreä lippu. Kouluissa työskennellään tiimitoiminnan ja jaetun johtajuuden kautta. Opetussuunnitelmatyö näkyy nyt ja jatkossa koulujen toimintakulttuurien kehittymisenä, minkä myötä jokainen oppija kartuttaa perusopetuksen aikana tulevaisuudessa tarvitsemiaan laaja-alaisen osaamisen tietoja ja taitoja. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, vahvuuspedagogiikka ja ICT näkyvät koulujen arjessa yhä vahvemmin.

Pirkkalan kouluissa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin, oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon. Kolmiportaista tukea annetaan kaikissa kouluissa ja pienluokkia on muodostettu kolmelle koululle. Opiskeluhuollon palveluja tarjotaan yhteistyössä Pirkanmaan Hyvinvointialueen kanssa. Varhainen puuttuminen ja oikea-aikainen koulunkäynnin tukeminen moniammatillisesti toteutettuna edesauttavat kasvua ja oppimista sekä ennaltaehkäisevät suurempien ongelmien syntymistä. Haluamme toimia vahvassa ja tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa lapsen edun nimissä.

Toivottavasti löydät tarvitsemasi tiedon näiltä sivuilta. Koulujen kotisivuilta löydät tarkempaa tietoa yksittäisten koulujen toiminnasta. Kodin ja koulun välinen viestintäkanava on Pirkkalan kunnassa Wilma-järjestelmä. Työpaikkaa etsiessäsi kannattaa olla suoraan yhteydessä koulujen rehtoreihin tai opetuspäällikköön. Hallinnon henkilökunta Suupan toimipisteessä on valmiina auttamaan kaikissa koulunkäyntiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Toisen asteen koulutusta Pirkkalassa tarjoaa Pirkkalan yhteislukio, yhteislukion verkkosivuille pääset tästä.

Tervetuloa kokemaan oppimisen iloa!