Pirkkala on mukana energiatehokkuussopimuksessa

Pirkkalan kunta on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017–2025. Aiemmin kunta on ollut liittyneenä kuntien energiaohjelmaan 2008-2016 ja toteuttanut sen mukaisesti energiankäytön  tehostamissuunnitelmaa.

Pirkkalan kunta on sitoutunut uuden kauden kunta-alan energiantehokkuussopimukseen 2017-2025. Sopimukseen kuuluvat kunnan päätäntävallassa olevat rakennukset, katu- ja ulkovalaistus, (vesi- ja jätehuolto, joukkoliikenne, omat kuljetukset, työkoneet), hankinnat ja kaikki muut kunnan energiaa käyttävät toiminnot, elleivät kuulu muuhun sopimukseen. 

Sopimuksen tavoitteena on lisäksi, että kunta toimii esimerkkinä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä levittämällä asukkaille ja alueen toimijoille aktiivisesti tietoa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja niiden tuloksista.

Pirkkalan kunta rakentaa vain A-energialuokan taloja ja kaikki Pirkkalan kunnan käyttämä sähköenergia on tuotettu 100 % uusiutuvalla biovoimalla. Ympäristösertifkaatti (pdf).

Pirkkalan kunta on jo vuoden 2020 loppuun mennessä saavuttanut 99 % energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 säästötavoitteesta. Satsaukset öljystä luopumiseen, A-energialuokan rakentamiseen, energiaremontteihin sekä kiinteistöjen oikeaoppiseen käyttöön osoittavat, että investoinnit ja järkevä energiansäästö tuottavat ilmastohyötyjen lisäksi suoraa säästöä käyttömenoihin. Esimerkiksi Pakkalanlyhdyn päiväkodin energiaremontti tehtiin vuonna 2019, jolloin lämmitysjärjestelmä muutettiin kaasusta maalämpöön. Muutoksen myötä vuosittainen primäärienergian tarve väheni tasosta 187 Mwh (v. 2017) tasoon 52 Mwh (v. 2020).  Pirkkalan jäähallin energiankulutus pieneni noin 30 % vuosina 2020 ja 2021 tehdyn jäädytysjärjestelmän ja LVIS-järjestelmän uusimisen myötä. Uusi järjestelmä lämmöntalteenottoineen mahdollistaa myös mm. katsomotilan lämmittämisen.

Pakkalanlyhdyn päiväkoti

Energiatehokkuussopimus ennen vuotta 2017

Kuntien energiantehokkuussopimuksessa (KETS) 2008–2016 Pirkkala sitoutui 1200 MWh/a kokonaisenergian säästöön. Sopimus koski kaikkia kunnan hankintoja, kiinteistöjä, puisto-, ja katualueita. Energiansäästötoimenpiteiksi hyväksyttiin tavallista tasoa energiatehokkaammat ratkaisut, laitteistojen ja järjestelmien käyttötekniset parannus- ja säätötoimenpiteet sekä energiatehokkaat toimintamallit. Sopimusvelvoitteiden toteutumisesta on raportoitu vuosittain Motivalle. Pirkkala saavutti tavoitteestaan 91%, ja sijoittui sijalle 29/131. Tätä voidaan pitää hyvänä saavutuksena, sillä säästö saatiin aikaan kokonaisuudessaan tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen talotekniikkaan, automaatioon sekä valaistukseen kohdistuneilla teknisillä toimilla. Kaikilla tehdyillä säästötoimilla on ollut tavoite myös parantaa ilmanlaatua ja tukea hyvää sisäilmastoa.

Alla olevalla videolla on myös kerrottu kunnan energiansäästötoimista.