Kotiin ja ympäristöön liittyvien sähköisten asiointipalveluiden linkit löydät kootusti täältä.

Asunnot

Asumisoikeusasunnon järjestysnumeron hakeminen ARAn sivuilta

Kodin huolto 

Jätehuollon lupa-asiat

Vesihuoltoon liittyminen

Vapautushakemus verkostoon liittymisvelvollisuudesta 

Leikkipaikat ja puistot

Vikailmoitus (esim. rikotut/tahritut leikkikenttien leikkivälineet, ilkivalta)

Liikenne ja kadut

Joukkoliikenteen digipalvelut

Maanteitä koskevat vikailmoitukset

Muut tiet: kunnan yleinen vikailmoitus

Liikenneturvallisuus


Lupa-asiat ja rakentaminen

Katu- ja sijoitusluvat

Rakennusluvat

Ympäristöluvat

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut / rakennuslupa- ja suunnittelukartta-aineistot

Tonttien lohkomiset ja muut maanmittaustoimitukset (esimerkiksi rajan näytöt ja rajankäynnit sekä kiinteistömääritykset)