Vuoden 2023 yleisavustusten haku on päättynyt

Vuoden 2023 avustusten hakuaika oli 6.2.-6.3.2023.  

Haettavana olevat avustukset

  • Kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta edistävät avustukset 
  • Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset 
  • Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun ja kylien yhteisöllisyyttä edistäviin toimiin
  • Projektituki


Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja kunnanhallituksen vahvistamat avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet löytyvät tältä sivulta.

Päätöksenteko

Kunnanhallitus käsittelee saapuneet yleisavustushakemukset maalis-huhtikuun aikana. Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä sähköinen tai kirjallinen päätösote.

 

Avustuksen maksaminen

Myönnetty avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Poikkeustapauksessa avustuksista voidaan maksaa ennakoita, joita on haettava kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Maksatuksessa noudatetaan kunnan taloushallinnon antamia ohjeita.

 

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.