Oman asumisen ennakoinnilla teemme itsellemme hyvää vanhuutta

Itseltään kannattaa kysyä esimerkiksi:

  • Mitkä asiat itselleni tekevät kodista kodin?
  • Mitä toivoisin eniten asumiseltani eläkeiässä?
  • Missä haluan asua?
  • Onko nykyinen asuntoni paras vai haluanko muuttaa?

 

Kaaviokuvassa on esitetty asumisen ennakoinnin malli. Ennakointi aloitetaan pohtimalla omia toiveita eli kysymällä itseltä "Mitä minä toivon asumiseltani?" Mikäli nykyinen asunto on toivotuin vaihtoehto, kannattaa tarkastella onko nykyisessä asunnossa kaikki kunnossa vai tarvitaanko korjauksia. Saatavilla on esimerkiksi maksutonta korjausneuvontaa. Mikäli muutto toiseen asuntoon tukisi parhaiten omaa elämäntilannetta, on tärkeää miettiä millaisia omat toiveet asumiselle ovat. Ennakointiin tarvitaan tukea, erityisesti tietoa erilaisista mahdollisuuksista, mutta myös vertaistukea, joka rohkaisee ennakoinnin aloittamiseen.

  

Käytännönläheiset testit ja tarkistuslistat auttavat ennakointia

  

Asumisen Apu ry

SAAennakoida! -hankkeessa on kehitetty välineitä ja tukea asumisen ennakointiin. Sivustolla voit mm. testata, miten nykyinen asumisesi toimii ja tutustua asumissuunnitelmaan sekä ennakoimisen vinkkeihin.

Kaikille 55+ ikäisille ja heidän läheisilleen suunnattu Opas asumisen ennakointiin sisältää hyvää tietoa ja esimerkkejä ennakointiin.

 

Vanhustyön keskusliitto

Yhden sivun mittaisen tarkistuslistan avulla voit tarkastella omaa asumistasi oviympäristön, pihapiirin, sisätilojen sekä paloturvallisuuden osalta.

 

Varaudu vanhuuteen -sivusto ja Invalidiliitto

Esteettömän asumisen tarkistuslista on nelisivuinen ja kattaa sekä asuinympäristön että asunnon sisätilat.

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tarkistuslista

Kattava kodin turvallisuuden tarkistuslista sisältää poistumisturvallisuuden, avun hälyttämisen, pasetytymistilojen turvallisuuden, sosiaalisten suhteiden ylläpidon, palo- ja liesiturvallisuuden, sähkölaitteiden käytön ja tapaturmien ehkäisyn.  

 

Korjausavustukset asukkaille  

 

Korjausneuvontaa on saatavissa Vanhustyön keskusliitolta. Korjausneuvojan palvelut ovat maksuttomia yli 65-vuotiaille, mutta varsinaisten remonttien tekeminen on maksullista. Alueellisia korjausneuvojia on 14. Pirkanmaalla toimiva korjausneuvoja on rakennusinsinööri Esa Kirvesniemi.

 

Korjausavustusta on mahdollista saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta eli ARAsta. Avustusta myönnetään iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen.

 

Seurakunnan apurit on miesryhmä, joka tarjoaa Pirkkalassa maksuttomia, kertaluonteisia naapuriavun tyyppisiä palveluja lähinnä ikäihmisille ja yksinäisille sekä yksinhuoltajille. Apu on tarkoitettu pieniin asioihin kuten erilaisten laitteiden siirtoon tai käynnistykseen, taulujen ja lamppujen asentamiseen tai saattoapua esimerkiksi lääkäriin.

 

Hissi- ja estettömyysavustukset taloyhtiöille ja yhteisöille

 

ARA tarjoaa hissiavustuksena tukea kerrostalojen jälkiasennushisseihin.

ARA tarjoaa esteettömyysavustuksena tukea esimerkiksi ulko-ovien automatisointiin, hissin estettömyyskorjauksiin tai kulkuluiskien, kaiteiden tai porrashissin rakentamiseen.

 

Tietoa esteettömyydestä
 

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn sivuilta saa tietoa esteettömyydestä. Keskus koordinoi kaikille avointa ja maksutonta esteettömyysverkostoa, jonka jäseneksi voi liittyä kuka tahansa esteettömyydestä kiinnostunut henkilö tilaamalla ESKEn uutiskirjeen.

 

Muistisairaiden asumistoiveita

 

Kotipirtti ry:n toteuttamassa Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hankkeessa (2018-2021) kehitettiin yhdessä asukkaiden kanssa yhteisöllistä, monisukupolvista ja muistiystävällistä asuinaluetta. Hanke tuotti oppaan, jonka mukaan muistisairaiden asumistoiveet ovat ensisijassa: 1. Kodikkuus ja tuttuus, 2. Selkeys, 3. Turvallisuus, 4. Arvokkuus ja 5. Yhteys toisiin.