Kunta huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä alueilta.

Lainsäädäntö ohjaa hylättyjen ja kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämistä ja varastointia. Ajoneuvojen siirtopäätökset tekee kunnassa tiemestari Markku Koskinen.

Yksityiseltä alueelta hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.