Kartta-aineistot

Rakennusluvan liitteeksi tarvitaan kartta-aineistopaketti, joka pitää sisällään
- asemakaavan pohja-kartan
- kiinteistörajakartan
- mahdollisen asemakaavan 
- johtokartta vesi- ja viemäritiedoista (mikäli alue on asemakaava-alueella)

Koordinaatisto: ETRS-Gk24-tasokoordinaatisto, korkeusjärjestelmä: N2000.

Aineisto tallennetaan 2018 -muotoon tai vanhempaan. Valitse muoto tilauslomakkeessa.

Rakennuslupaa varten aineisto toimitetaan tilaajalle maksutta kerran, muuta suunnittelua varten aineisto on maksullinen.

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkistosta löytyy rakennuslupa-asiakirjoja vuodesta 1938 lähtien. Osa aineistosta on sähköisessä muodossa, osa ainoastaan paperiversioina.

Asiakirjoihin tutustuminen, tilaus tai tietopyyntö

Voit lähettää sähköisen tiedustelun, mitä asiakirjoja löytyy sähköisesti sekä samalla pyytää yhteydenottoa ajan varaamiseksi paperiasiakirjojen katselua varten, mikäli sähköistä aineistoa ei ole saatavilla.

Yleensä on hyvä olla yhteydessä ajoissa, vähintään noin 1–2 viikkoa ennen kuin aineistoa tarvitsee.

Sähköiset aineistot

Sähköisessä muodossa olevat piirustukset toimitetaan maksutta tiff-muodossa tilaajalle sähköpostitse. Mikäli piirustuksia on paljon ja pyydetyn aineiston kerääminen vaatii tavanomaista enemmän työtä, peritään työstä maksu viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta mukaisen taksan perusteella. Maksullisista palveluista sovitaan aina tilaajan kanssa ennakkoon.

Pääpiirustusten digitointia tehdään vuosittain ja suuri osa pääpiirustuksista löytyy sähköisessä muodossa. Tällä hetkellä vain paperimuodossa olevat pääpiirustukset ovat vuosilta 2005–2014.

Paperiarkisto

Arkistossa säilytettäviin julkisiin rakennuslupa-asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä Pirkkalan kunnan toimipisteessä Tiima osoitteessa Viistokuja 3.

Lupa-asiakirjat haetaan arkistosta ja asiakkaalle ilmoitetaan, kun asiakirjat ovat nähtävänä.

Alkuperäisiä asiakirjoja ei luovuteta lainaksi. Tarvittaessa asiakirjat toimitetaan kopiolaitokselle kopioitavaksi asiakkaan pyynnöstä. Skannaus- ja kopiointikulut laskuttaa kopiolaitos oman taksan mukaisesti suoraan tilaajalta. Ennen lopullista tilausta, tilaaja määrittelee, mitä aineistoja kopiolaitokselle toimitetaan.

Asiakirjoista voi ottaa halutessaan valokuvia maksutta.

Maanmittauslaitos

Pirkkalan kunnan alueella tonttien lohkomiset ja muut maanmittaustoimitukset kuten esimerkiksi rajankäynnit, kiinteistömääritykset ja haja-asutusalueiden lohkomiset tekee Maanmittauslaitos.

Maa-alueiden omistajatiedot, kiinteistörekisteritiedot sekä rasitustodistukset saa Maanmittauslaitokselta.