Takamaan asemakaavan muutos (nro 271) on merkitty kaavoituskatsaus 2022:een aloitettavaksi kunnan kaavoituskohteeksi vuoden 2022 aikana. Kyseisellä
kaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuutta osoittaa yleiskaavan mukaisesti alueelle urheilupalvelujen rakentamista sekä puisto- ja lähivirkistysalueita
hyvin saavutettavalle paikalle.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 28.6.–10.8.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle ehdotuksen nähtävillä oloon asti
tai ajan varauksella suullisesti asiointipisteessä. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968. (lomalla 16.6- 16.7.2023)